Logo Tantralife

Škola partnerství a tantrických masáží

Partnerský KoučinkZasej myšlenku a sklidíš čin.
Zasej čin a sklidíš zvyk.
Zasej zvyk a sklidíš charakter.
Zasej charakter a sklidíš osud.

Svámi Šivananda,
indický filosof

Tantra a bodyterapie v praxi

Zkušenosti jsou obecně velmi obtížně přenositelné a to je jeden z důvodů, proč děti částečně „opakují chyby rodičů“. Ať už slyšíme cokoli, třeba i něco velmi významného, uplatnit tuto znalost v běžném životě, v konkrétním potřebném okamžiku, se nám často nepodaří, protože tato znalost „není naše“, nemáme tuto informaci „pod kůží“, jednoduše nemáme vlastní zkušenost.
V konkrétních životních situacích reagujeme víceméně „podvědomě“, „naučeně“, podle již vytvořených „schémat“, která máme uložená a zažitá.

Rozhodovat se opravdu vědomě je výsadou probuzených.
Teprve vlastní „fyzická“ zkušenost nám umožní „přepsat“ v nás vytvořené schéma, ze kterého vychází naše reakce. Toto schémata jsme získali většinou v dětství, v mládí, některé věci mohou být také karmické.

Slova mnoho nevyřeší, rozhodující jsou činy. To, co v životě skutečně pomáhá, je aktivně vytvořený zvyk, kterému musí předcházet naše vědomé rozhodnutí a vůle jednat.
Funguje to na principu vědomého „programování“ našeho podvědomí, aby „uvěřilo něčemu novému“ a přepsalo naše stávající reakční „schéma“.
Podobá se to pozitivní afirmaci, kterou vytváříme a pomocí které měníme něco uvnitř sebe, protože jen tak můžeme následně měnit věci okolo nás.

Přepsat tato „nedobrovolně“ získaná schémata, podle kterých obvykle nevědomě reagujeme a která nás většinou brzdí, je cílem naší společné práce s klientem.
My sami jsme si tuto práci již mnohokrát zkusili a máme mnoho vlastních zkušeností, které sice nemůžeme klientovi předat, ale můžeme mu ukázat, jak efektivně získat vlastní zkušenost - můžeme mu poradit, jak rychle a účinně pracovat se svými „vnitřními vzorci“.
Používáme k tomu ověřená jednoduchá cvičení, která pracují současně s tělem i s naší psychikou, proto mají reálnou schopnost měnit uložená schémata.
To je důvod, proč tato naše práce umožňuje změnit vaše zažitá jednání podstatně rychleji a účinněji, než pouhá slova.
Vyslechnout klienta a poradit mu má jistě svoji hodnotu, může to pomoci odkrýt příčinu jeho problémů, ale pouhá slova jen těžko mohou přepsat uložená schémata (nevědomou reakci na konkrétní situaci) a bez toho se v životě klienta nic podstatného nezmění.

Naším cílem je umožnit klientovi - vám - aktivně změnit svůj život k lepšímu, k tomu, co a jak sami vědomě chcete. Nejde nám pouze o to, abyste „jen“ pochopili, co děláte špatně a v lepším případě porozuměli příčinám svých problémů a chyb.
Jde nám hlavně o to, abyste prakticky, „na vlastní kůži“, prožili zdroj svých problémů a aktivně přepsali (rewriting) své „chybné“ schéma či vzorce (zážitky), které vás brzdí.
Abyste to dokázali skrze vlastní zkušenost a vědomý prožitek v bezpečném prostředí.

Ceník

Počet klientů Počet terapeutů Cena Poznámka
1 klient 1 terapeut 2 000 Kč / 2 hodiny +500 Kč za každou další 1/2 hodinu
2 klienti 1 terapeut 2 500 Kč / 2 hodiny +500 Kč za každou další 1/2 hodinu
2 klienti 2 terapeuti 3 000 Kč / 2 hodiny +700 Kč za každou další 1/2 hodinu
1 klient 2 terapeuti 2 800 Kč / 2 hodiny +600 Kč za každou další 1/2 hodinu

2 hodinová terapie zahrnuje:

  • Rozbor nevyhovující situace u klienta
  • Individuální sestavení programu podle aktuálních potřeb klienta
  • V programu bývá obvykle verbální cvičení, individuální cvičení podporující proces změny, bodyterapie
  • Shrnutí, nalezení řešení pro příští období - jak změnit nežádoucí situaci
  • Návrh domácích cvičení podporujících proces
  • podle potřeby je možná jedna telefonická konzultace po setkání